Οικονομικά στοιχεία

Διαχρονικός οικονομικός στόχος της εταιρίας μας αποτελεί η ανάπτυξη σε υγιείς βάσεις, αποφεύγοντας να οδηγείται σε υπέρμετρο δανεισμό. Διατηρώντας μια συνετή μερισματική πολιτική, οι μέτοχοι στηρίζουν πάντοτε κεφαλαιακά την εταιρία επανεπενδύοντας το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο έμπρακτα την πίστη τους στις μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης της εταιρίας. ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

2020
2020 – Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
2020 – Ισολογισμός Εταιρίας και Ομίλου
2020 – ΜΕΛΙΣΣΑ – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

2019

2019 – Ισολογισμός Εταιρίας και Ομίλου
2019 – ΜΕΛΙΣΣΑ – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

2018

2018 – Ισολογισμός Εταιρίας και Ομίλου
2018 – ΜΕΛΙΣΣΑ – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

2017

2017- Ισολογισμός Εταιρίας και Ομίλου
2017 – ΜΕΛΙΣΣΑ – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

2016

2016- Iσολογισμος Εταιρίας και Ομίλου
2016-ΜΕΛΙΣΣΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

2015

2015- Iσολογισμος Εταιρίας και Ομίλου
2015-ΜΕΛΙΣΣΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

2014

2014- Iσολογισμος Εταιρίας και Ομίλου
2014-ΜΕΛΙΣΣΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

2013

2013 – Ενοποιημένος Ισολογισμός Melissa
2013 – Ισολογισμός Melissa
2013-Μelissa Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
2013-Μelissa Οικονομικές Καταστάσεις