Ποιότητα

Βασική δέσμευσή μας αποτελεί η παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας. Για να διασφαλίσουμε την ποιότητα των προϊόντων μας διαθέτουμε πολυπληθή ομάδα ειδικά καταρτισμένων επιστημόνων, τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και συστήματα παρακολούθησης όλων των διαδικασιών και σταδίων παραγωγής. Η αυστηρή επιλογή των καλύτερων πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, η ύπαρξη ιδανικού περιβάλλοντος παραγωγής και αποθήκευσης αλλά και οι συνεχείς έλεγχοι των προϊόντων σε όλα τα στάδια παραγωγής τους, εξασφαλίζουν την άριστη ποιότητα που χρόνια τώρα εμπιστεύονται οι καταναλωτές της εταιρείας. Η εταιρία μας ήταν από τις πρώτες στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε το 1993 με σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, της ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων. Παρακολουθώντας διαρκώς τις Διεθνείς εξελίξεις, αναβαθμίζουμε τα Συστήματα διασφάλισης Ποιότητας ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις των πιο επίκαιρων Διεθνών προτύπων. Η εταιρία μας έχει πιστοποιηθεί από αναγνωρισμένους διεθνώς φορείς με:

Τέλος, οργανώνουμε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με Επιστημονικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την ανάπτυξη νέων μεθόδων ελέγχου τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών της εταιρείας καθώς και τις βελτίωση των μεθόδων καλλιέργειας σιτηρών.