Διαδικασία παραγωγής

Τα ζυμαρικά παράγονται από μόνο δύο υλικά! Το σιμιγδάλι και το νερό!

Τα δύο αυτά αγνά συστατικά χωρίς καμία προσθήκη συντηρητικού είναι ικανά με την κατάλληλη συνταγή να μας δώσουν ένα από τα πιο υγιεινά και δημοφιλή τρόφιμα.

Όπως όλες οι παραγωγικές διαδικασίες, έτσι και αυτή έχει τα δικά της μυστικά.

ΕΠΙΛΟΓΗ Ά ΥΛΗΣ:

Η σωστή επιλογή της πρώτης ύλης αποτελεί το πρώτο σημαντικό κριτήριο διαμόρφωσης ενός καλού ποιοτικά τελικού προϊόντος. Η εμπειρία μας στη συλλογή σίτου ξεπερνά τα 30 χρόνια και η πλειονότητα των σιταριών που αγοράζουμε προέρχεται από έναν από τους καλύτερους σιτοβολώνες του κόσμου, το Θεσσαλικό. Ο θερισμός του σίτου γίνεται μία φορά το χρόνο κατά το μήνα Ιούνιο. Στη συνέχεια το σιτάρι αποθηκεύεται είτε σε κατάλληλα διαμορφωμένες αποθήκες είτε σε σιλό όπου με τις κατάλληλες συνθήκες αερισμού διατηρούνται μέχρι το επόμενο έτος.

Κατά την παραλαβή του σίτου, γίνεται εργαστηριακή εξέταση του κάθε φορτίου και εφόσον εγκριθεί ως κατάλληλο προς παραλαβή, γίνεται ταξινόμησή του στην κατάλληλη αποθηκευτική κυψέλη (σιλό).

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΙΜΙΓΔΑΛΙΟΥ:

Η διαδικασία της άλεσης αρχίζει με τον καθαρισμό του σίτου από τις τυχόν υπάρχουσες ξένες ύλες, το κοσκίνισμα και το πλύσιμο με διαβροχή νερού. Μετά την διαβροχή και αφού αποκτήσει την κατάλληλη υγρασία, το σιτάρι οδηγείται στις κυλινδρομηχανές προς άλεση.

Κατά την άλεση ο κόκκος του σιταριού κόβεται έτσι ώστε να είναι δυνατός ο διαχωρισμός του εσωτερικού του κόκκου (ενδόσπερμα) από τον εξωτερικό φλοιό (πίτυρα). Στη συνέχεια το προϊόν της άλεσης οδηγείται σε ειδικά δονούμενα κόσκινα (σιμιγδαλίστρες) όπου, με τη βοήθεια αέρα, αποχωρίζεται το πίτυρο και παραμένει το καθαρό σιμιγδάλι που είναι και το τελικό προϊόν.

Τα πίτυρα διαφόρων μεγεθών αποτελούν τα υποπροϊόντα και χρησιμοποιούνται για ζωοτροφές.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ:

Το σιμιγδάλι μεταφέρεται στο μακαρονοποιείο κι εκεί εισάγεται σε ανοξείδωτους κάδους οι οποίοι ονομάζονται ζυμωτήρια μέσα στους οποίους αναδεύεται αυτόματα μαζί με νερό δημιουργώντας το ζυμάρι.

Κάτω από τα ζυμωτήρια τοποθετούνται οι κατάλληλες φόρμες από τις οποίες όταν περάσει το ζυμαρικό παίρνει το επιθυμητό σχήμα. Το διαμορφωμένο πια ζυμαρικό μεταφέρεται μέσα σε φούρνους στους οποίους η θερμοκρασία αγγίζει τους 100 βαθμούς ενώ η υγρασία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα ώστε να μη σπάει το ζυμαρικό.

Η τεχνολογία των υψηλών θερμοκρασιών είναι αυτή η οποία εξασφαλίζει τον καλό βρασμό στο ζυμαρικό μια και συγκρατεί τις πρωτεΐνες μέσα του. Η τελική υγρασία του προϊόντος είναι 11% και το χαμηλό αυτό επίπεδο της υγρασίας είναι ο λόγος που επιτρέπει στο ζυμαρικό να διατηρείται αναλλοίωτο χωρίς την προσθήκη κανενός συντηρητικού για περισσότερα από 2 χρόνια.

Τέλος, αφού τα ζυμαρικά βγουν από τους φούρνους, σταθεροποιείται η θερμοκρασία τους και οδηγούνται στο χώρο της συσκευασίας. Εκεί, ζυγίζονται αυτόματα και αφού συσκευαστούν, περνούν από μηχανές ποιοτικού ελέγχου, παίρνουν τον κωδικό παραγωγής και την Ημερομηνία Λήξεως, παλετοποιούνται και κατευθύνονται προς την Αποθήκη Ετοίμων Προϊόντων. Από εκεί μεταφέρονται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας για να φτάσουν με ασφάλεια στον κάθε καταναλωτή μας.