ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ

Για να διασφαλίσουμε ότι όλοι απολαμβάνουν τα χαρακτηριστικά και τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου της «Μέλισσα Κίκιζας» περιγράφουμε δια του παρόντος μια σειρά από όρους που διέπουν το δικτυακό τόπο της «Μέλισσα Κίκιζας».
1. Ο πρώτος σημαντικός όρος αφορά τη “Netiquette”, η οποία επιτρέπει την ελευθερία κίνησης και λόγου αλλά χωρίς τη βλάβη ή την παρενόχληση οιουδήποτε στο Διαδίκτυο.
2. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα στο δικτυακό τόπο της «Μέλισσα Κίκιζας» ανήκουν στη «Μέλισσα Κίκιζας».
3. Είμαστε περήφανοι για το όνομα, τα προϊόντα, τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπά μας. Αναγνωρίζετε ότι αυτά ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί με άδεια στη «Μέλισσα Κίκιζας» και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εσάς χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή μας.
H «Μέλισσα Κίκιζας» δέχεται κατά καιρούς αιτήματα να αφαιρέσει συνδέσμους (links) ή μηνύματα από το Guestbook από τον παρόντα δικτυακό τόπο. Σημειώστε ότι η πολιτική της «Μέλισσα Κίκιζας» όσον αφορά στο θέμα αυτό είναι η ακόλουθη:
• Η εφαρμογή για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο της «Μέλισσα Κίκιζας» είναι αυτόματη χωρίς να δίνει τη δυνατότητα προηγούμενης επιθεώρησης από την εταιρεία.
• Πιστεύουμε ότι πρόσωπα που διαθέτουν πληροφορίες στο World Wide Web πράττουν με την προσδοκία ότι αυτές οι πληροφορίες θα γίνουν δημόσια και ευρέως διαθέσιμες. Επιπλέον, η διάθεση ανακοινώσεων από chat rooms καθώς και η διάθεση συνδέσμων (links) προς ιστοσελίδες που είναι προσιτές στο ευρύ κοινό επιτρέπεται από το νόμο και είναι σύμφωνη με τις κοινές και συνήθης προσδοκίες όσων χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και το Usenet.
• Στην καθημερινή ζωή οι περισσότεροι άνθρωποι υπακούουν στους νόμους είτε λόγω χαρακτήρα είτε γιατί φοβούνται. Μερικοί χρήστες του Διαδικτύου έχουν την τάση να πιστεύουν ότι στο Διαδίκτυο είναι αποδεκτό ένα χαμηλότερο επίπεδο ηθικής και τρόπου συμπεριφοράς. Εμείς στη «Μέλισσα Κίκιζας» διαφωνούμε με αυτήν την άποψη. Το Διαδίκτυο έχει ξεκάθαρο επίπεδο στον τρόπο συμπεριφοράς, δηλ. τη “netiquette”, το οποίο δεν είναι σε καμία περίπτωση χαμηλότερο από αυτό που ισχύει στην καθημερινή ζωή.
• Οι καταχωρήσεις στο δικτυακό τόπο της «Μέλισσα Κίκιζας» ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Όσες έρχονται σε αντίθεση με τους όρους μας ή δεν έχουν το επίπεδο που αρμόζει στο δικτυακό τόπο και της εταιρική φήμη της «Μέλισσα Κίκιζας» θα αφαιρούνται. Η αφαίρεση τέτοιου υλικού εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της «Μέλισσα Κίκιζας». Εντούτοις, σημειώσατε ότι δεν είναι δυνατόν να ελέγχεται κάθε μέρος του δικτυακού τόπου ανά πάσα στιγμή και ότι αποποιούμεθα οποιαδήποτε ευθύνη, η οποία μπορεί να προκύψει από το περιεχόμενο ή από μήνυμα που ανακοινώνεται από τρίτο μέρος στο δικτυακό τόπο της «Μέλισσα Κίκιζας».
• Αυτό το site είναι μια παραγωγή της GOD A.E.